ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών είναι πολύ σημαντική για το AUTOFORUM20.GR. Αυτή η σελίδα σκιαγραφεί με σαφήνεια την πολιτική της εταιρείας για να βοηθήσει τους πελάτες να κατανοήσουν πώς αποκτώνται, χρησιμοποιούνται και προστατεύονται οι προσωπικές πληροφορίες στον ιστότοπο AUTOFORUM Rent a Car (εφεξής καλούμενος «αυτός ο ιστότοπος»).

Προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από τους πελάτες μας
Το AUTOFORUM ζητά από τους πελάτες να δώσουν το όνομά τους, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό της άδειας οδήγησης, προκειμένου η εταιρεία να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Επιπλέον, κατά την παροχή πληροφοριών στους πελάτες, υπάρχουν περιπτώσεις που ζητάμε προσωπικά στοιχεία άλλα από αυτά που αναφέρονται παραπάνω, αλλά αυτές οι μη ουσιώδεις πληροφορίες λαμβάνονται μόνο αφού δοθεί η συγκατάθεση του πελάτη.

Διεύθυνση IP, Cookies και Web Beacons
Για τη διαχείριση αυτού του ιστότοπου, το AUTOFORUM συγκεντρώνει τις διευθύνσεις IP που χρησιμοποιούνται από τους υπολογιστές των πελατών όταν είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Οι διευθύνσεις IP που συλλέγονται από τον διακομιστή Ιστού μας χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάλληλη και ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο, αποτρέποντας την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και, σε περίπτωση προβλήματος με τον διακομιστή μας, καθιστώντας δυνατή την ταχεία αναγνώριση και αποκατάσταση αιτία. Αυτές οι διευθύνσεις IP δεν χρησιμοποιούνται ποτέ ούτε αποκαλύπτονται ως προσωπικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την AUTOFORUM για την αξιολόγηση της χρήσης των υπηρεσιών μας από τον πελάτη δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για την αναγνώριση ατόμων ή αποκαλύπτονται σε οποιαδήποτε μορφή. Ωστόσο, όταν κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να εντοπιστούν άτομα και να εφαρμοστούν αντίμετρα χρησιμοποιώντας διευθύνσεις IP για την προστασία της ιστοσελίδας και των πελατών της AUTOFORUM.

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies και τεχνολογίες web beacon προκειμένου να εντοπίσει τη διαδρομή που ακολούθησαν οι πελάτες για να επισκεφτούν τον ιστότοπό μας, να καταγράψουν τις δραστηριότητες των πελατών στον ιστότοπό μας και να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τον ιστότοπό μας προκειμένου να τον κάνουν πιο χρήσιμο στους πελάτες. Δεν χρησιμοποιούμε cookies ή τεχνολογίες web beacon για την καταγραφή πληροφοριών που σχετίζονται με μεμονωμένους πελάτες, επομένως οι πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους πελάτες δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται ποτέ. Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα cookie ή να σας ειδοποιεί όταν έχουν σταλεί τα cookie.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα cookies της εταιρείας μας ενδέχεται να αποθηκεύονται και οι διαφημίσεις να μεταδίδονται μέσω τρίτων (ή άλλων ιστότοπων), με βάση την ανάθεση σε τρίτους (ή άλλους ιστότοπους) που έχουμε αναθέσει για τη διανομή διαφημίσεων. Οι πελάτες μπορούν να απενεργοποιήσουν τη χρήση των cookies διαγράφοντάς τα.

SSL (Ασφάλεια)
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύει το απόρρητο των πελατών χρησιμοποιώντας SSL (Secure Sockets Layer, βιομηχανική τυπική ασφάλεια που κρυπτογραφεί πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω Διαδικτύου) για να διασφαλίσει την ασφαλή μετάδοση προσωπικών πληροφοριών μέσω αυτού του ιστότοπου. Τα προσωπικά δεδομένα κρυπτογραφούνται αυτόματα πριν σταλούν όταν οι πελάτες χρησιμοποιούν πρόγραμμα περιήγησης συμβατό με SSL.

Χρήση Προσωπικών Πληροφοριών
Η επιδιωκόμενη χρήση των προσωπικών πληροφοριών αναφέρεται σε κάθε ιστοσελίδα όπου αναμένεται από τους πελάτες να τα καταχωρήσουν. Το AUTOFORUM δεν χρησιμοποιεί ποτέ αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται.

Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε τρίτο μέρος και δευτερεύουσα χρήση προσωπικών πληροφοριών
Υπάρχουν περιπτώσεις που ενδέχεται να απαιτούν την κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών σε τρίτο μέρος, ανάλογα με τον τύπο υπηρεσίας που ζητά ο πελάτης μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πελάτες θα ενημερωθούν ότι οι προσωπικές πληροφορίες θα κοινοποιηθούν σε τρίτο μέρος, προτού ζητηθεί να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών. (Για παράδειγμα, οι προσωπικές πληροφορίες διαβιβάζονται στο κατάλληλο γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων κατά την πραγματοποίηση κρατήσεων και πληροφορίες όπως ονόματα και διευθύνσεις δίνονται στις ταχυδρομικές υπηρεσίες για την αποστολή υλικών στους πελάτες.)
Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, το AUTOFORUM δεν κοινοποιεί ποτέ προσωπικά στοιχεία πελατών σε τρίτο μέρος χωρίς να έχει λάβει πρώτα τη συγκατάθεση του πελάτη. Ωστόσο, οι πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν χωρίς την πρώτη διαβούλευση με τον πελάτη, σε τέτοιες περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο για την προστασία της ζωής ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή σε συνεργασία με αίτημα δημόσιων αρχών όπως δικαστήρια ή υπηρεσίες επιβολής του νόμου σύμφωνα με νόμους και διατάξεις.

Διαχείριση Προσωπικών Πληροφοριών
Το AUTOFORUM διαχειρίζεται αυστηρά τις προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνει από τους πελάτες μέσω αυτής της ιστοσελίδας προκειμένου να αποφευχθεί απώλεια ή δυσφήμηση. Επιπλέον, οι προσωπικές πληροφορίες προστατεύονται σε περιβάλλον προσβάσιμο μόνο από τον διαχειριστή συστήματος αυτής της ιστοσελίδας. Το AUTOFORUM εφαρμόζει αυστηρά μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει διαρροές σε τρίτους ή μη εξουσιοδοτημένη αλλοίωση δεδομένων.
Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου ή τη χρήση και τη διαχείριση προσωπικών πληροφοριών ανατίθενται υπεργολαβικά, η AUTOFORUM επιβλέπει αυστηρά και διαχειρίζεται τον χειρισμό των προσωπικών πληροφοριών από υπεργολάβους.

Ευθύνη Πελατών
Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Είναι ευθύνη του πελάτη να διαπιστώσει τις πολιτικές απορρήτου των εξωτερικών συνδέσμων.
Οι πελάτες χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο κατά την κρίση τους

EnglishRussiaScroll Up